Friday, April 22, 2011

Ghara Bahuda (Odia Movie: 1973)

Ghara Bahuda (Odia Movie: 1973)


Director: Sona Mukherjee

Music Director: Akshaya Mohanty
Cast: Sujit, Sujata, Niranjan

Eka Eka Mane Mane

Singer: Nirmala Mishra
Lyricist:  Narasingha Mohapatra


Sunday, April 17, 2011

Manika Jodi (Odia Movie: 1963)
Manika Jodi (Odia Movie: 1963)

Director: Prabhat Mukherjee
Music Director: Balakrishna Das
Cast: Babi, Jatin Das, Ananta, Akshaya, Pratihari, Tima, Dhira, Sukhalata, Leela, Gitarani


Singer(s): Sikandar Alam & Sipra Bose
Lyricist:  Narayan Prasad Singh      


Jeeban Sathi (Odia Movie: 1963)


Jeeban Sathi (Odia Movie: 1963)


Director: Prabhat Mukherjee
Music Director: Balakrishna Das
Cast: Geetanjali, Meenati, Sarat Pujari, Sahu Samuel, Srinibasa